Digitale innleveringer 8-10

Informasjon om digitale innleveringer, samt hjelp for å levere med Word og OneNote finnes på denne hjelpesiden.

Kompetansemål til de enkelte oppgavene gjelder for hele skoleløpet 8-10, og er ikke nødvendigvis knyttet til de aktuelle trinnene.

Læreplan i matematikk:

Oppgavene i digitale innleveringer 8-10 inneholder flere kompetansemål fra 8. 9. og 10. trinn.

Oppgavene dekker også generelle elementer fra læreplanens om faget: Fagrelevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglig tema og spesielt elementer fra grunnleggende ferdigheter.

Gamle oppgaver