8.trinn uke 44

Oppgave 1

Faktoriser tallene:

a) 27 b) 33 c) 45 d) 36

Oppgave 2

Faktoriser tallene ved hjelp av CAS i GeoGebra:

a) 312 b) 190 c) 828 d) 536

Videoundervisning