9.trinn uke 2

Oppgave 1

Du skal lage et dataprogram som skal simulere kast med 2 terninger, og se hva produktet av verdiene blir (gange verdiene sammen). La programmet simulere 100 kast, og finn ut den relative frekvensen til antall ganger svaret blir større enn 19.


Oppgave 2

Regn ut den eksakte sannsynligheten for at produktet av 2 terninger blir større enn 19.

Hvorfor blir ikke svaret nøyaktig det samme som den relative frekvensen i oppgave 1?

Videoundervisning