9.trinn uke 6

Oppgave 1

Tegn figuren i Geogebra, og følg denne fremgangsmåten:

    • Merk av et punkt S og tegn en sirkel med radius 5 cm

    • Tegn diameter AB=10 cm gjennom S

    • Tegn vinkel A=30 grader og finn punktet C. Tegn BC.

    • Tegn normalen fra C til AB

Oppgave 2

Vis at trekant ADC er formlik trekant DBC

Oppgave 3

Bestem ved regning lengden av CD.

Videoundervisning