10.trinn uke 15

Oppgave 1

Oppgaven skal løses ved hjelp av et digitalt geometriprogram.

Utslippet U (målt i gram) av CO2 per kilometer for en bestemt bil er gitt ved

U(x)=0,046x2 - 6,7x + 386

der x er farten til bilen målt i km/h.

a) Tegn grafen til U i et koordinatsystem for

20 < x < 100

b) Bestem grafisk hvor mange gram CO2 bilen slipper ut dersom den holden en fart på 60 km/h.

c) Bestem hvor stor hastighet som vil gi et utslipp på 160g CO2 per kilometer.

d) Hvilken hastighet gir lavest CO2-utslipp per kilometer?

Videoundervisning