10. trinn uke 38

Oppgave 1

Det blir fortalt at Galileo slapp tunge blylodd fra den laveste siden av Det skjeve tårnet i Pisa. Hele fallhøyden er 44,4 meter, slik som det er vist på tegningen nedenfor.

Hvis vi slipper en kule fra toppen og ser bort fra luftmotstanden, så vil en kule falle h meter på t sekunder. Galileo viste at

h=4,9t2

a)

Vi setter h=44,4 m. Vis ved regning at det tar ca 3 sekunder fra vi slipper kulen, til den treffer bakken.

b)

Vis ved regning at kulen faller ca 25 meter det siste sekundet.

c)

Tegn grafen i Geogebra, og vis hvordan du kan komme frem til de samme svarene grafisk.

Videoundervisning