8.trinn uke 47

Oppgave 1

a)

Gå inn på denne linken, og se hvordan du kan finne kvadratroten til tall ved å flytte på punkt A.

http://tube.geogebra.org/m/2053259

Videoundervisning