10.trinn uke 42

Oppgave 1

    • Plasser tallene -7, -6, -4, 3, 5 og 8 i den nederste raden slik at svaret på toppen av pyramiden blir 1.

    • Tegn en ny pyramide med like mange ruter. Plasser de samme tallene i den nederste raden slik at svaret på toppen blir

      • så stort som mulig

      • så lite som mulig

Tallene i hver rute er summen av tallene i ruten under.

Slik:

Bruk excel og løs oppgaven.

Lykke til!

Videoundervisning