10.trinn uke 3

Oppgave 1

Svømmebassenget i Mossehallen på 625 000 L skal tømmes for vann. Det tappes ut 15 000 L per time.

a)
Forklar at antall liter V(x) som er igjen i bassenget etter x timer, kan beskrives av funksjon V gitt ved

V(x) = -15000x + 625000

b)
Bestem ved regning når bassenget er tomt.

c)
Tegn grafen til V for x-verdier mellom 0 og 45.

d)
Bestem grafisk når det er 285 000 L igjen i bassenget.

Videoundervisning