10.trinn uke 11

Oppgave 1

Et månedskort med NSB fra Moss til Oslo S koster kr 2 165,-

Vi skal se nærmere på hva en reise koster per tur. Dersom f(x) settes til pris per tur og x settes til antall turer per måned, hvordan vil funksjonen som beskriver denne sammenhengen se ut? Velg mellom disse 4 og forklar:

  • f(x)=2165x

  • f(x)=x/2165

  • f(x)=2165/x

  • f(x)=x+2165

Tegn inn grafen i GeoGebra for følgende x-verdier: 0<x<60

Oppgave 2

En enkeltreise på samme strekning koster kr 144,- Dersom vi setter g(x) til pris per tur og x til antall turer per måned, hvilken funskjon beskriver denne sammenhengen? Velg mellom disse 4 og forklar:

  • g(x)=144x

  • g(x)=x/144

  • g(x)=144

  • g(x)=144x+2165

Tegn inn grafen sammen med f(x) for følgende x-verdier: 0<x<60

Videoundervisning

Oppgave 3

Nivå 1:

Bruk grafene, og bestem hvor mange turer man må ta per måned for at det skal lønne seg å kjøpe månedskort!

Nivå 2:

Alexander er glad i å gå på konserter og teater. Han regner med å dra til Oslo ca 12 ganger i måneden. Bør han kjøpe seg et månedskort?

Nivå 3:

Andreas sier han sparer ca 90 kr pr tur på å kjøpe seg et månedskort. Hvor mange turer til Oslo tar han hver måned?