9.trinn uke 20

Oppgave 1

Du skal bruke programmering i Python for å beregne sannsynligheten for hendelsen under:

Et par får fire barn. Hva er sannsynligheten for at det blir tre gutter og en jente dersom det er lik sannsynligheten for begge kjønn?

Du kan bruke to metoder i Python.

a)
Lag en tilfeldig verdi for gutt og jente. Opprett en teller og kjør en løkke med en test som øker telleren dersom testen er sann. Lag programmet skrive ut et resultat som sier noe om sannsynligheten til skjermen.

b)

Lag lister for de mulige utfallene for hvert barn og lag løkker som går gjennom listene og gir deg alle mulige utfallene for de fire barna. Skriv utfallene til skjerm og forklar med tekst hvordan du kan bruke utskriften til å si noe om sannsynligheten.


Videoundervisning