8.trinn uke 19

Oppgave 1

På figuren se du to kvadrater.

    • Lag figuren i Geogebra.

    • Regn ut arealet av det røde området.

Oppgave 2

  • Hvor mye lengre er omkretsen av det store kvadratet enn av det lille?

    • Vis at arealet av det røde området kan regnes ut ved formelen: A= S2 - s2

    • Vis at forskjellen på de to omkretsene kan regnes ut ved formelen: O-o= 4(S-s)

Videoundervisning