Kursdag nov'22

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Vi skal bruke geogebra 6 til å utforske 2 problemer:

Men først...vi må sette opp Geogebra slik at det er lett tilgjengelig for elevene.

Sånn....verre var det ikke ;-)