8.trinn uke 6

Oppgave 1

Denne oppgaven skal løses i Geogebra!

Nivå1:

Konstruer en dynamisk regulær sekskant som kan ha sidelengder fra 1-5.

Tips:

  1. Lag en glider (a) med intervall fra 1-5.

  2. Linjestykke med bestemt lengde (lengde a).

  3. Regulær mangekant (klikk på punktene i linjestykket og velg 6 hjørner.

Vis arealet av sekskanten når sidelengdene er 2 og 5.

Nivå 2:

Vis arealet av mangekanten med sidelengde 2 på tre ulike måter.

Tips: Sett linjestykker mellom motstående punkter i sekskanten. Let etter 3 ulike geometriske figurer og marker dem med mangekanter. Nivå 3: Klarer du å regne ut arealet av sekskanten ved hjelp av noen av de andre geometriske figurene?

Videoundervisning