8.trinn uke 45

Oppgave 1

Forklar med ord:

    1. Sammensatt tall

    2. Primtall

    3. Primtallsfaktorisering

Tips: Se video

Primtall og sammensatte tall

Faktorisering

Oppgave 2

Lag “den lille” multiplikasjonstabellen i Excel.

  • Bruk autofylling av tall, cellereferanse og absolutt cellereferanse.

  • Ha med formelvisning

Videoundervisning