Online Geogebrakurs for lærere

Under finner du 8 videoer som viser hvordan man kan benytte Geogebra i ungdomskolen; fire om funksjoner og fire om geometri. Tilsammen er dette ca 2 timer med topp underholdning ;-)

Funksjoner

Geometri

  • Sette inn funksjoner i Geogebra
  • Sette avgrensninger
  • Skalere akser
  • Navn og enheter på akser
  • Tegne og konstruere vinkler og mangekanter
  • Lese av verdier grafisk
  • Finne funksjonsverdier via CAS
  • Vise fremgangsmåte og lime inn i Word
  • Utforske geometriske begreper i konstruksjon
   • Forskjellige typer sirkler
   • Linjer med bestemte lengder
   • Normal
   • Midtnormal
   • Paralleller
   • Midtpunkt
   • Halveringslinjer
   • Regulære mangekanter
  • Lage eget verktøy for å vise koordinater
 • Lage undervisningsmateriell
   • Hvordan få elever til å se sammenheng mellom funksjonsuttrykk og graf
  • Lage undervisningsmateriell
   • Bevise pytagoras