Online Geogebrakurs for lærere

Under finner du 8 videoer som viser hvordan man kan benytte Geogebra i ungdomskolen; fire om funksjoner og fire om geometri. Tilsammen er dette ca 2 timer med topp underholdning ;-)

Funksjoner

Geometri

  • Sette inn funksjoner i Geogebra

  • Sette avgrensninger

  • Skalere akser

  • Navn og enheter på akser

  • Tegne og konstruere vinkler og mangekanter

  • Lese av verdier grafisk

  • Finne funksjonsverdier via CAS

  • Vise fremgangsmåte og lime inn i Word

  • Utforske geometriske begreper i konstruksjon

   • Forskjellige typer sirkler

   • Linjer med bestemte lengder

   • Normal

   • Midtnormal

   • Paralleller

   • Midtpunkt

   • Halveringslinjer

   • Regulære mangekanter

  • Lage eget verktøy for å vise koordinater

 • Lage undervisningsmateriell

   • Hvordan få elever til å se sammenheng mellom funksjonsuttrykk og graf

  • Lage undervisningsmateriell

   • Bevise pytagoras