9.trinn uke 48

Oppgave 1

Kåre har løst en likning på følgende måte!

  1. Er løsningen korrekt?

  2. Hva vil du si til Kåre?

  3. Løs likningen slik du mener er den beste notasjonen!

Videoundervisning