8.trinn uke 20

Oppgave 1

Petter og Niclas skal løpe om kapp på banen på Melløs. De skal løpe en runde. Petter løper med en snittfart på 5 m/s og Niclas løper med en snittfart på 4 m/s.

a) Hvor lang tid bruker Petter og Niclas på en runde på 400m?

b) Hvor mange meter vinner Petter med?

Oppgave 2

Det er 8 baner, og hver bane er 1 meter bred. Den innerste banen er 400 meter lang, slik du kan se på tegningen.

Petter sier "Siden du er så feit, kan du løpe i den innerste banen, mens jeg skal løpe i den ytterste banen!"

Niclas løper 400 meter. Hvor langt må Petter løpe?

Videoundervisning