8.trinn uke 12

Oppgave 1

Nå skal se på hvordan vi kan løse likninger med andre metoder enn algebraisk løsningsmetode. Vi skal bruke:

  • Geogebra: CAS

  • Geogebra: grafikk felt

  • Python: koding

a)

Løs likningen: 3x+1=2x+7 i CAS, grafikkfeltet i Geogebra og med koding i Python.

b)

Hvilken metode synes du fungerer best?

c)

Bruk de samme metodene til å løse:

Videoundervisning