8.trinn uke 10

Oppgave 1

Denne uken skal vi trene på litt Excel. Du skal lage en variant av Pascals kjente talltrekant. Den ser slik ut:

Lag en utgave av denne i Excel, og fyll ut resten av de tomme feltene.

Oppgave 2

Summer tallene i hver rad. Ser du en sammenheng?

Hva blir summen av tallene i rad n?

Videoundervisning