10.trinn uke 2

Oppgave 1

Ali er kjempeflink til å kaste tennisball. Når han kaster så langt han kan, så kan ballens bane beskrives av funksjonen h gitt ved

Her viser h(x) hvor mange meter tennisballen er over bakken når den har kommet x meter fra Ali, målt langs bakken.

a)
Bruk graftegner til å tegne grafen til h for x-verdier fra og med 0 til og med 40.

b)
Bruk grafen til å vise hvor langt Ali klarer å kaste ballen.

c)
Vis grafisk hvor høyt ballen er over bakken på sitt høyeste.

Videoundervisning

Hvordan lage egne verktøy for å vise grafisk avlesning

Hvordan tegne og lese av en graf