10.trinn uke 14

Oppgave 1

En bedrift produserer treningsapparater. Bedriften har funksjoner som beskriver kostnader (K), inntekter (I) og overskudd (O) ved produksjon og salg av et visst antall enheter.

Funksjonen K og I er gitt ved

DK og DI = [0,150]

    • Tegn funksjonene til K og I i Geogebra

Oppgave 2

Berdriftens overskudd etter produksjon av x- antall enheter O(x) er gitt ved inntekter I(x) minus kostnader K(x)

    • Finn funksjonen til O(x) i CAS og tegn den i Geogebra.

DO= [0,150]

Tips: O(x)=I(x)-K(X)

O(x)=

Oppgave 3

    • Bruk grafen til O og finn hvor mange produserte enheter som gir bedriften det største overskuddet.

    • Finn skjæringspunktene mellom K og I og mellom O og x-aksen. Forklar sammenhengen mellom disse skjæringspunktene og overskuddet til bedriften.

Videoundervisning