8.trinn uke 2

Oppgave 1

I tabellen nedenfor ser du besøkstallene hos Badeland for hver måned i 2013.

a)

Lag en tilsvarende tabell i et regneark. Regn ut totalt besøkstall for 2013. Regn ut gjennomsnittlig besøkstall per måned for 2013.

b)

Framstill besøkstallet for hver måned i 2013 i et linjediagram.

Badeland må spare penger. Derfor skal de holde stengt hver mandag i 2014. De regner med at stengingen vil redusere besøkstallene med 5% fra 2013 til 2014.

c)

Lag en ny kolonne for 2014 med nye besøkstall for hver måned, totalt besøkstall og gjennomsnittlig besøkstall per måned.

Videoundervisning