10.trinn uke 4

Oppgave 1

Denne oppgaven er en tidligere eksamensoppgave, og den skal løses i Geogebra!

Prøv å bruke CAS for å vise utregningene dine. I X-fighters hopper en motorsykkel fra rampe 1 til rampe 2. En forenklet modell som beskriver et slikt hopp, er funksjonen h gitt ved h(x) = -0,05x2 + x + 2 Her viser h(x) hvor mange meter motorsykkelen er over bakken når den er x meter fra rampe 1, målt langs bakken. Se skissen av hoppet nedenfor.

a)

Motorsykkelen er høyest over bakken 10m fra rampe 1, altså når x=10. Bruk funksjonsuttrykket, og vis ved regning at motorsykkelen da er 7m over bakken.

b)

Tegn grafen til h når 0 < x < 20

c)

Bestem grafisk hvor langt motorsykkelen har flyttet seg fra rampe 1, målt langs bakken, når motorsykkelen er 4 meter over bakken.

Videoundervisning