10.trinn uke 7

Oppgave 1

Denne oppgaven skal løses i Geogebra.

Nivå 1.

Du skal lage en sirkel, en regulær trekant, en regulær firkant og en regulær femkant i Geogebra.

Sett arealmål på figurene.

Nivå 2.

Du skal lage en variabel h (glider) og gi den verdier fra 0-5.

Deretter viser du 3D grafikkfeltet og ekstruderer figurene dine til

3-dimensjonale figurer.

Sett volum-mål på figurene dine.

Dra i glideren (h) og skriv noeom hva som skjer med figurene.

Nivå 3.

Velg to av figurene og to h-verdier og vis ved regning at du kommer fram til samme volum.

Videoundervisning