Digitale innleveringer 5-7

Læreplan i matematikk:

Oppgavene i digital matematikk for mellomtrinnet inneholder flere kompetansemål fra 5. 6. og 7. trinn.

Oppgavene dekker også generelle elementer fra læreplanens om faget: Fagrelevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglig tema og spesielt elementer fra grunnleggende ferdigheter.