9.trinn uke 44

Oppgave 1

Løs følgende likninger:

a) 3x+1 = 2x+3

b) 5x-4 = 2x+5

c) 4x-2 = x+1

d) 3x+5 = x-3

Alle oppgavene skal løses:

    • algebraisk

    • grafisk (i geogebra)

    • i CAS (i geogebra)

Videoundervisning