8.trinn uke 48

Oppgave 1

Klikk deg inn på denne linken, sjekk innholdet, og bruk appen til å løse oppgavene:

http://tube.geogebra.org/m/2133407

Oppgave 2

Et rektangel består av sidene “a” og “a+2”.

Regn ut omkrets av rektangelet når

a) a=4

b) a=10

c) a=13

d) a=19

Oppgave 3

Skriv et generelt uttrykk for omkretsen til rektangelet!

Videoundervisning