9.trinn uke 10

Oppgave 1

Faktoriser uttrykkene:

a) 8x b) 4x² c) 16x²y d) 45x²y²

Oppgave 2

Faktoriser uttrykkene:

a) 4x+8 b) 2x²+6x c) 4xy-10x²y

d) 5x²y⁵-25xy³ e) 2x²+6x+16

Oppgave 3

Forkort uttrykkene:

a) 2x+8/4x+6 b) 15x²y²-5xy/10x³y-25xy³

Videoundervisning