10.trinn uke 9

Oppgave 1

I 2016 solgte Petter endelig hytta si. Etter salget satte han 1,15 millioner kroner i banken til 2,3% rente per år.

En funksjon f som viser veksten i Petters bankinnskudd x antall år etter han satte inn pengene er gitt ved:

f(x)=1,15 * 1,023x

La x være antall år etter salget (2016 er x=0 og 2017 er x=1 osv)

a) Tegn grafen til funksjonen for f for x-verdier mellom 0<x<30

b)Forklar hvilken faktor i funksjonsuttrykket som gjør at beløpet økes med 2,3% hvert år.

c) Allerede i 2018 ønsker Petter å kjøpe seg ny hytte. Hvor lenge må han vente dersom han skal ha nok penger i banken til å betale 1,7 millioner for den nye hytta?

d)Hvor mye vil barnebarna arve dersom Petter ikke kjøper ny hytte og pengene får stå til samme rente i 30 år?

Videoundervisning