8.trinn uke 1

Oppgave 1

Lag en tegning i Geogebra av en rettvinklet trekant. Husk å sette mål på sidene, og bruk 2 desimaler. Du velger selv hvor lange sider du bruker.

    • Tegn deretter et kvadrat på hver av sidene på utsiden av trekanten

    • Sett på arealmål på kvadratene

    • Hva er summen av arealet av de to minste kvadratene? Ser du en sammenheng?

Videoundervisning