9. trinn uke 36

Oppgave 1

Oppgaven skal løses med regresjon i Geogebra.

Åtte spreke fjellfolk fra Verket skole kjenner sin maksimale puls. De ønsker å finne ut om det er en sammenheng mellom alder (x) og makspuls f(x).

Legg dataene inn i et regresjonsverktøy (Geogebra) og finn den lineære regresjonslinja.

Oppgave 2

a) Bruk grafen til å anslå makspulsen til en person på 60 år.

b) Bruk grafen til å anslå alderen til en person med makspuls på 181.

Oppgave 3

Bruk ligningen til den lineære funksjonen og vis at en omtrentlig regel for å finne makspuls kan være: 220 minus alder.

Videoundervisning