Digitale innleveringer FAQ

FAQ

  • Hvorfor er digitale innleveringer viktig for elevenes læring?
   • Elevene må lære seg å uttrykke seg digitalt, også i matematikk
   • Oppgavene og videoene lærer elevene viktige digitale verktøy som Excel og Geogebra
   • Oppgavene tar utgangspunkt i alle kompetansemål, ikke bare de digitale. Det er kommunikasjonen som foregår digitalt.
  • Hvor skal elevene levere arbeidet?
   • Arbeidet leveres direkte i OneNote. Ved behov, skal de legge ved "screenshots" fra Excel og Geogebra.
  • Hvordan kan foresatte bidra i dette arbeidet?
   • Foresatte kan følge opp om arbeidet gjøres. Se gjerne undervisningsvideoer sammen med ungdommene.
   • Hjelpe elevene til å installere MS Office på datamaskiner hjemme, slik at de har OneNote tilgjengelig. Alle elever kan laste ned Office gratis fra portalen til Moss Kommune, her.
  • Hvordan skal elever, som ikke har tilgang på datamaskiner hjemme, kunne gjøre disse oppgavene?
   • Alle elever kan sitte igjen i klasserommet sitt med tilgang på PC til kl 15.15 hver dag.
   • På onsdag er det i tillegg matematisk leksehjelp for alle elever på ungdomskolen.

Malen for innlevering ligger på OneNote:

Hjelp til formelskriving i Word og OneNote

Snarveier

  • Sette inn formel
   • Shift+Alt+0 (i Word)
   • Alt + + (i OneNote)
  • Gangetegn: \cdot
  • Omtrent lik: \approx
  • Brøk: Bruk vanlig skråstrek "2/3"
  • Brøk med sammensatt teller eller nevner: Bruk paranteser
  • "(2a+4)/3"
  • Potenser: To i tredje "2^3"
  • Se også formelverktøy-raden i Word og OneNote

Spesialhjelp til Apple-produkter

Husk at alle brukere på mosseskolen kan laste ned Microsoft Office på en datamaskin hjemme. Dette lønner det seg å utnytte. Det finnes ingen snarvei for å sette inn formel i Word, men denne kan enkelt opprettes selv.