10.trinn uke 39

Oppgave

Det sies at dersom man strekker en vaier fra strand til strand over Mjøsa, så vil vaieren ligge over 100 m under vannet på midten dersom man strammer den godt nok. Dette er på grunn av jordkrumningen.Kan dette virkelig stemme?

Se om du kan bruke Geogebra til å lage en modell av dette, og sjekk!

Videoundervisning