Hvor langt kan man se?

Oppgave

Dersom vi går ut fra at jorda er formet som en perfekt kule, så vil det være en grense for hvor langt et menneske skal kunne se når det står oppreist. Krumningen på jorda vil bestemme hvor langt vi kan se. Dette kan vises slik:

Her ser vi at et utsiktspunkt over sirkelen bestemmer hvor langt det vil være mulig å se. Det betyr at jo høyere vi er, jo lenger skal det være mulig å se.Jorden har en diameter på 12 500 km. Finn ut hvor høyt over bakken øynene dine er når du står oppreist (ca 10 cm mindre enn høyden din).

Bruk Geogebra til å finne ut hvor langt det er mulig å se når du står oppreist.

Videoundervisning