Tenn lys

Oppgave.

Niclas har kjøpt et nytt lys til familien i forbindelse med julehøytiden. Lyset er 20 cm langt og butikken har anslått at det vil brenne ned med ca 2 cm hver time. Niclas ønsker å vise en sammenheng mellom hvor mange cm det vil være igjen av stearinlyset i forhold til hvor lenge lyset brenner.

a)

    • Lag et funksjonsuttrykk som viser sammenhengen mellom antall timer lyset brenner x og lengden som vil være igjen av lyset f(x).

    • Vis ved regning når lyset har brent helt ned.

b)

Skriv funksjonsuttrykket i Geogebra for aktuelle x-verdier basert på det du fant ut i oppgave a.

c)

Tilpass aksene slik at de bare viser den positive delen av koordinatsystemet og sett passende navn på aksene.

d)

Sett er fritt punkt på grafen som viser sammenhengen.

e)

Lag knapper som starter og stopper animasjonen

f)

Lag et "fysisk lys" i samme grafikkfelt som skal illustrere det aktuelle lyset og følge verdiene i funksjonen.

Løsningsforslag i Geogebra

Om oppgaven:

Her vil elevene kunne bruke ulike fremgangsmåten for å kunne si hvor mye som vil være igjen av lyset avhengig av hvor lenge de brenner. Utfordringen for enkelte vil være å kunne omforme det til et funksjonsuttrykk y=ax+b. Videre så vil elevene kunne se det grafisk i grafikkfeltet når de har skrevet inn funksjonsuttrykket. Dette er en oppgave som kan vise at praktiske situasjoner kan vises/løses ved hjelp av en funksjon og med Geogebra som verktøy. I tillegg vil elevene få en del kunnskap om hva man kan gjøre i Geogebra og hvordan ulike objekter jobber sammen i programmet. Dette vil kunne være med på å gjøre de i stand til å kunne bruke Geogebra aktivt som verktøy til problemløsning i andre oppgaver.