Her finner du digitale matematikk-oppgaver for 5.-10. trinn. Læreplanen i matematikk sier at du skal kunne bruke ulike digitale verktøy og at du skal kunne vurdere hvilke metoder og verktøy som er best for deg å bruke når du skal løse oppgaver. For at du skal kunne klare å gjøre disse vurderingene mot slutten av grunnskolen så er det viktig at du lærer deg å mestrer verktøyene godt i løpet av 5.-10. trinn. Dersom du jobber godt med undervisningsvideoene og oppgavene på denne siden så vil du kunne lære deg mye matematikk. Du vil også kunne få gode ferdigheter på flere områder som læreplanen i matematikk nevner:

  • Graftegner/Geogebra: Brukes mye i Geometri og i funksjonslære. Er viktig å kunne til store prøver og eksamen på 10. trinn. Geogebra brukes mye i matematikk på videregående skole. Både på studiespesialisering og yrkesfag.

  • Regneark/Excel: Brukes mye i statistikk og i økonomi. Er viktig å kunne til store prøver og eksamen på 10. trinn. Regneark brukes mye i matematikk på videregående skole, både på studiespesialisering og yrkesfag. Det er en stor fordel å kunne bruke regneark både i privatlivet og i jobbsammenheng.

  • Programmering/koding: Koding i feks Python brukes i mange områder i matematikken. Ferdigheter i koding vil være en viktig del av faget i årene som kommer. Koding vil også være en viktig del av matematikk på videregående skole. Programmering og koding er også en nyttig ferdighet å ha med seg i mange ulike yrker.

  • God kommunikasjon og oppgavelevering i Word: Du vil lære deg å levere gode innleveringer i Word der du skriver matematikk i formelskriving og tar skjermutklipp av arbeidet du gjør med ulike digitale verktøy.