Digital matematikk

Digitale innleveringer

Elever på ungdomstrinnene på Verket Skole skal levere ukentlige oppgaver digitalt. Disse oppgavene skal løses på forskjellige måter, men felles er at de skal leveres digitalt via en pdf-fil, en word-fil eller via OneNote. Oppgavene er samlet her.

Gangespill

Vi har også lagt ut et par spill der elever som ønsker å trene på gangetabellen kan bruke litt tid.

Spillene er selvutviklet på plattformen Scratch. Vær forsiktig, man kan bli bitt av spillbasillen :-)

Det stilles stadig høyere digitale krav til elever i grunnskolen, og for å sikre at elever ved Verket Skole føler seg trygge på dette feltet har vi laget disse sidene. Her skal elevene lære å kommunisere digitalt i matematikk, ved bruk av:

  • tekstbehandler med formelskriving

   • vi benytter Word, som er utstyrt med formelskriving for å skrive matematiske utregninger

  • regneark

   • Excel

  • digital graftegner

   • Geogebra 5 og 6

  • dynamisk geometriprogram

   • Geogebra 5 og 6

Det er selvsagt fullt mulig å bruke andre programmer enn de vi bruker i videoene. GSuite (gratis kontorprogrammer fra Google) har også tekstbehandler med formelskriving og et godt regnearkprogram, og Geogebra kan man også finne en fin onlineversjon av på www.geogebra.org.