9.trinn uke 4

Oppgave 1

Tegn en regulær femkant (der alle sidene er like lange) i GeoGebra!

Trekk en linje mellom alle punkene i femkanten (diagonaler). Hva slags figur oppstår?

Regn ut forholdet mellom den lengste linjen og siden i femkanten! Kjenner du igjen tallet?

Videoundervisning