9.trinn uke 45

Oppgave 1

Løs følgende likninger:

a) 9x = 54

b) -3x = 18

c) 8x = -64

Oppgavene skal løses

    • Algebraisk

    • Grafisk

    • I CAS

Oppgave 2

Lag “den lille” multiplikasjonstabellen i Excel. (Se video 8. trinn uke 45)

    • Bruk autofylling av tall, cellereferanse og absolutt cellereferanse.

  • Ha med formelvisning

Videoundervisning