8.trinn uke 34

Velkommen til din første digitale innlevering. Disse oppgavene skal løses ved hjelp av PC, og du bestemmer selv hvilket verktøy du skal bruke. På datamaskinen din finner du flere programmer som er god hjelp når du skal jobbe med matte. Disse kan være:

    • Regneark (Excel)

    • Geometriprogram (Geogebra)

    • Formelskriving (Word)

I slutten av 10.trinn skal dere være istand til å levere en matematikkeksamen digitalt. Det betyr at du skal være istand til å utføre beregninger, vise utregninger og presentere svarene dine på en måte som kommuniserer godt. Vi starter med en statistikkoppgave, og for å løse denne oppgaven trenger du Excel og Word.

Oppgave 1

Elevene i klasse 8A på Verkebyll Skole fikk disse karakterene på en matematikkprøve i statistikk:

4-3-2-6-3-4-3-5-4-4-2-4-5-3-4-4-1-6-5-3-4-4-5-2-4-3

a)Sett opp frekvenstabell for karakterene i klasse 8A

b) Lag et diagram som du mener passer godt for å fremstille resultatene på prøven.

c) Regn ut gjennomsnittskarakteren.

d) Hva er medianen?

Videoundervisning