8.trinn uke 43

Oppgave 1

  • Hva er summen av 9 og 3?

  • Hva kan 36 være produktet av?

  • Hva er kvotienten av 12 og 6?

  • Hva er differansen på 9 og 3?

  • Skriv faktorene i 35!

  • Skriv produktet av summen av 2 og 3 og kvotienten av 20 og 5!

Oppgave 2

Oppgave 3

Videoundervisning

*Feil etter 0:50 i video: 9+3= 12 og ikke 11 :-)

*Feil etter 4:50 i video: (2+3)* (20/5) = 5*4=20