9.trinn uke 34

Oppgave 1

Oppgaven skal løses i Excel

Klasse 9F på Tomra skole panter flasker til inntekt for avsluttningsturen på 10. trinn. Læreren ønsker at de lager en oversikt i Excel over hver elev sin inntjening de ulike ukene.

De panter store og små flasker og oversikten skal vise:

Pant per flaske:

Stor flaske kr. 2,50

Liten flaske kr. 1,00

Oppgave 2

    • Finn gjennomsnittlig dagsinntekt.

    • Finn variasjonsbredden på dagsinntekten (differansen mellom høyeste og laveste dagsinntekt).

Videoundervisning