10.trinn uke 6

Oppgave 1

Oppgi alle svar nøyaktig:

  • Hva blir omkretsen av denne sirkelen?

  • Hva blir arealet av denne sirkelen?

  • Hva er volumet av en kule med radius 2a?

Oppgave 2

La oss doble størrelsen på radien.

  • Hvor mye større blir omkretsen?

  • Hvor mye større blir arealet?

  • Hvor mye større blir volumet av kula når radien dobles?

Oppgave 3

Sola har en diameter som er 400 ganger større enn månens. Hvor mange ganger større er volumet?

Videoundervisning