8.trinn uke 9

Oppgave 1

Denne uken skal vi tegne litt i Geogebra. Under ser du hva vi skal tegne.

  • Sett av linjestykke AB på 160

  • Sett midtpunkt S på AB

  • Tegn en halvsirkel på AS og en på SB

  • Sett av et punkt som skal være sentrum i sirkelen, og tegn en sirkel der radius er AB/6

  • Tegn en halvsirkel rundt AB

  • Sett en annen farge enn grønn

Oppgave 2

Regn ut arealet av det hvite området i den største halvsirkelen.

Videoundervisning