8.trinn uke 41

Oppgave 1

Her har jeg laget 2 diagrammer som viser hvor mange biblioteker det var i Norge på de forskjellige årstallene. Diagrammene er basert på de samme tallene.

    1. Hva er forskjellen på diagrammene?

  1. Hvem tror du vil ønske å bruke det første diagrammet?

Oppgave 2

Videoundervisning