8.trinn uke 42

Oppgave 1

Tabellen under viser antall barn i Norge som gikk i barnehage i årene 1997-2004. Tallene er rundet av til nærmeste tusen.

a) Fremstill tabellen som en linjediagram i regneark (Excel).

Bruk Excel og finn ut:

b) Hvor mange flere barn gikk i barnehage i 2004 enn i 1997?

c) Hvor mange færre barn gikk i barnehage i 1997 enn i 1998

d) Hva var gjennomsnitt antall barn i barnehage i årene 1997-2004?

Oppgave 2

Petter lurte på hvilken av noen utvalgte bilmerker som var vanligst. Han satte seg i veikanten 30 minutter og krysset av i en frekvenstabell.

a) Lag frekvenstabellen i et regneark (Excel).

b) Bruk tabellen og vis dataene i et sektordiagram.

c) Lag en kolonne i tabellen der du viser andelen av de ulike bilmerkene.

d) Er dette en god undersøkelse i forhold til hvilke bilmerker som vanligvis kjører på denne veien? Forklar.

Videoundervisning