9.trinn uke 7

Oppgave 1

Denne oppgaven skal løses i Geogebra!

Per har jobb som VG-selger og har 30 aviser å selge hver søndag. Han tjener 10 kr for hver avis han selger.

En funksjon som viser lønnen, L(x) til Per er avhengig av hvor mange aviser han selger (x) og den kan vises i Geogebra med funksjonen: L(x)=10x.

Nivå 1: Vis grafen til funksjonen: L(x)=10x, når x er mellom 0 og 30.

Nivå 2:

    • Vis grafisk hvor mye Per tjener dersom han selger a) 17 aviser b) 23 aviser.

  • Vis grafisk hvor mange aviser Per har solgt dersom han tjener 290 kroner.

Nivå 3:

Per kan velge en ny avtale med VG der han tjener 7 kr per avis og 60 kr fast hver salgsdag.

Lag en ny funksjon (k)med x fra 0 til 30 som viser den nye sammenhengen i fortjenesten til Per. (Tips: 7x+60)

  • Vis grafisk etter hvor mange solgte aviser fortjenesten er lik mellom de to avtalene. (Tips: skjæringspunkt mellom to objekter)

  • Forklar utifra grafene forholdet mellom solgte aviser og hvilken avtale Per bør velge.

Videoundervisning