10.trinn uke 10

Oppgave 1

Faktoriser uttrykkene:

a) 2a+2b b) 3a+6 c) 4x²-8x d) x³-x²y

e) 2a²b²-4a²b f) 9x²-27x g) 4x³+8x²-4x

Oppgave 2

Forkort uttrykkene:

a) 2x+8/4x+6 b) 15x²y²-5xy/10x³y-25xy³

c)6x²-18x/12x-36x²

Oppgave 3

Faktoriser uttrykkene:

a) x²+8x+16 b) a²+10a+25 c) y²-6y+9 d) x²+8x+15

e) 3x²+18x+24

Videoundervisning