8.trinn uke 39

I denne oppgaven skal du velge hvilken metode du ønsker å bruke til å finne løsningen. Du kan vise løsningen din ved å bruke Excel, CAS eller Python. Velg den metoden du mener passer best for deg og det du skal vise.


Oppgave 1:

Vennene Odd, Geir, Silje og AK har alle gått tur på søndag. Vi vet ikke hvor mange km hver av dem har gått, men vi har følgende informasjon.

  • Silje gikk dobbelt så langt som Geir

  • Odd gikk 5 km lenger enn Silje

  • AK hadde gått 2 km kortere enn Geir

  • Til sammen hadde vennene gått 51 km den søndagen.

Velg et av de digitale verktøyene over til å vise hvor langt hver av vennene gikk.Videoundervisning